Let’s Talk Coffee

Home / Sự kiện / Let’s Talk Coffee

4.30PM - 5.30PM

13 To Huu, Trung Van, Nam Tu Liem, Ha Noi

Đặt vé

Mua ngay

Let’s Talk Coffee

[Tiếng Việt phía dưới]
🔔 Pause scrolling for a moment! Because the first event of Let’s Talk Coffee is comingggg 🔔
Are you an Expatriate Teacher of English living and working in Hanoi?
Are you expecting to improve your spoken Vietnamese to talk with students and beloved Vietnamese friends?
Then the Vietnamese workshop series of Let’s Talk Coffee is definitely for you!
By joining our workshop series, you will:
🌟Confidently express simple Vietnamese sentences and talk about basic things in daily life
🌟Get to know Vietnamese cultures and make your staying in Vietnam easier
🌟Make friends from around the world and join in a bunch of fun activities
Feel free to bring friends along if they’re also interested in Vietnamese!
⏰ Schedule (tentatively): 4.30 PM – 5.30 PM, Tuesday – Thursday – Saturday
⛳️ Venue: Let’s Talk Coffee, No.15, To Huu Road, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Deadline: 11.59 PM, 22/07/2022
✦✧✦✧✦✧✦
[Tiếng Việt]
🔔 Nán lại vài giây nào vì chuỗi sự kiện đầu tiên của Let’s Talk Coffee đã chính thức bắt đầu! 🔔
Bạn là Giáo viên tiếng Anh người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội?
Bạn đang mong muốn cải thiện tiếng Việt của mình để có thể nói chuyện với học viên và những người bạn Việt Nam thân thiện?
Nếu câu trả lời là có thì hãy đăng ký ngay chuỗi workshop tiếng Việt của Let’s Talk Coffee nào!
Khi tham gia chuỗi workshop của chúng mình, bạn sẽ:
🌟Tự tin thực hành tiếng Việt giao tiếp cơ bản và nói chuyện về những chủ đề đơn giản trong cuộc sống hàng ngày
🌟 Tìm hiểu văn hóa Việt Nam và giúp trải nghiệm lưu trú tại Việt Nam dễ dàng hơn
🌟 Làm quen với bạn bè từ khắp nơi trên thế giới và tham gia vào vô số hoạt động thú vị
Đừng ngại rủ thêm bạn bè nếu họ cũng quan tâm đến tiếng Việt nhé!
⏰ Thời gian (dự kiến): 16h30 – 17h30, Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7
⛳️ Địa điểm: Let’s Talk Coffee, Số 15, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
👉🏻 Đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/FELaz3XEBTfXpnJ19
Hạn cuối: 11.59 PM, 22/07/2022