Tin tức

Home / Tin tức

17

March

Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Điều phối Giáo viên nước ngoài

KHÁI QUÁT VỀ VỊ TRÍ CẦN TUYỂN:   Ví trí Điều phối giáo viên nước ngoài có nhiệm vụ chính là thực hiện hoạt động điều phối và quản lý giáo viên nước ngoài (GVNN) ...