Vinh Danh Nhân Viên Xuất Sắc Tháng 8/2023

Home / Sự kiện / Vinh Danh Nhân Viên Xuất Sắc Tháng 8/2023

Nhân viên Xuất sắc Tháng 8.2023

Đặt vé

Mua ngay

Vinh Danh Nhân Viên Xuất Sắc Tháng 8/2023

Tháng 8 này, Athena Group xin gửi lời chúc mừng và tuyên dương các cá nhân xuất sắc sau đây:

  • Miss. Phạm Thị Lan Phương: nhân viên Điều phối học thuật Xuất sắc
Nhân viên Xuất sắc Tháng 8.2023

Nhân viên Xuất sắc Tháng 8/2023

Đây không chỉ là sự động viên và chúc mừng, mà còn là sự công nhận đáng giá cho những nỗ lực và đóng góp đáng kể của bạn trong thời gian qua.

Con đường đến thành công vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, và hy vọng rằng buổi tôn vinh này sẽ là nguồn động viên, truyền động lực để nhân viên tiếp tục vượt qua mọi thử thách và tiếp tục đóng góp xuất sắc vào sự phát triển chung của công ty. Đồng thời, nó cũng sẽ khích lệ những cá nhân khác trong công ty nỗ lực hơn nữa trong công việc của họ.

Chúng tôi tin rằng toàn bộ nhân viên của Athena sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng, làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng công ty luôn mạnh mẽ và đi đúng hướng phát triển vào tương lai.

ATHENA GROUP